DE VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ ONS ALLEMAAL

Het klimaat verandert. Wereldwijd. Het staat vast dat de mens de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering is. De negatieve effecten van de manier waarop wij met de aarde omgaan, zijn zowel voor de mens als voor het milieu ingrijpend. Het is tijd voor verandering! Het oplossen van de problemen begint bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Zowel op individueel niveau als op dat van de organisatie. Kortom, personal én corporate responsibility.

DE VERANDERING KOMT VAN ONS ALLEMAAL

Gelukkig nemen steeds meer organisaties en individuen hun verantwoordelijkheid. Ze willen een concrete bijdrage leveren aan een samenleving die leefbaarder en gezonder is. We zien een opkomst van nieuwe initiatieven en businessmodellen voor duurzame oplossingen in mobiliteit voor de grootstedelijke vervoersproblematiek. Deze ontwikkeling is hoopgevend. ConnectBike heeft een helder doel voor ogen; een positieve bijdrage leveren aan grootstedelijke gebieden. Door het verbeteren van de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de mobiliteit.

HET GROENE ALTERNATIEF VOOR BIJNA IEDEREEN

De E-bike is een mooi alternatief, maar zal de auto en het openbaar vervoer natuurlijk nooit helemaal kunnen vervangen. Wel kunnen we een heel eind komen. De gemiddelde Nederlander woont namelijk op ongeveer 15 kilometer van zijn werk. Een afstand die prima is af te leggen op een E-bike. En wist u dat het eigenlijk best wel meevalt met die regen in Nederland? 92% van de dagen is het prima fietsweer. Dus stap ook op de E-bike: het betaalbare en gezonde alternatief voor auto en openbaar vervoer.

WIJ GAAN VOOR DE BIJ

Partners en klanten die net als wij meer willen doen, nemen we graag mee in de wereld van de bij. De bij is grootste aanjager van biodiversiteit, maar heeft moeilijk door monocultuur in de landbouw en gebruik van pesticiden.

Daarom participeren wij in I Love BeeingDeze social venture is opgericht om het woon- en leefklimaat in de stad duurzaam te verbeteren door de bijensterfte terug te dringen.

Voor iedere E-bike die onze klanten afneemt, doneren wij biologisch bloemenzaad. Met dit zaad kan een oppervlakte van één tennisveld aan bijvriendelijke planten, bomen en bloemen worden ingezaaid.

Voor partners en klanten die meer willen doen voor de bij, hebben ConnectBike en I Love Beeing mooie voorstellen. Iedere persoon die gebruikmaakt van een E-bike van ConnectBike, werkt niet alleen aan zijn eigen vitaliteit, maar draagt ook direct bij aan ecologisch herstel.

Het bevorderen van ecologisch herstel – dat is de reden waarom ConnectBike bestaat.E-bikes verkopen is voor ons geen doel, maar een middel. Dat betekent overigens niet dat we minder enthousiast zijn over onze E-bikes en mobiliteitsoplossingen. Hoe beter ons bedrijf en onze E-bikes, hoe meer we verkopen en hoe groter onze impact op de leefomgeving.

Dus wat let je? Ga ook fietsen! Van A naar Bee.

ONZE DOELSTELLINGEN GETOETST AAN DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERENEMEN

  • Eind 2021 hebben wij een levenscyclusanalyse opgesteld voor alle materialen in onze modellen.
  • Eind 2021 hebben we met onze toeleveranciers uit de tweewielerindustrie een convenant gesloten om de keten te verduurzamen, en om de ecologische footprint van de keten drastisch terug te brengen.
  • ConnectBike streeft naar het gebruik van 100% groene stroom.
  • We streven naar veilig hergebruik van alle gebruikte materialen in onze modellen.
  • Eind 2021 is minimaal 40% binnen onze kernstaf of directie vrouw.
  • De laatste crisis heeft veel gekwalificeerde mensen werkloos gemaakt. In onze werving geven we dan ook de voorkeur aan lokale toppers die werk zoeken.

Meer weten over een duurzame mobiliteitsoplossing?