Mobility as a Service (MaaS) staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij het gedeeld gebruik van transportmiddelen centraal staat. Gebruik in plaats van bezit. Kenmerkend voor MaaS is het concept van denken in service levels. Nieuwe mobiliteitservices vormen zo een combinatie tussen openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen. Met ConnectBike worden ook fietsen en E-bikes onderdeel van deze mobiliteitstransitie.

De verwachtingen over MaaS zijn hooggespannen. Op vele plekken in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Door toenemende verstedelijking, bevolkingskrimp op het platteland en bezuinigingen op het openbaar vervoer. MaaS kan op een groot aantal terreinen een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving en de bereikbaarheid van steden en regio’s.

CONNECTBIKE & MaaS

ConnectBike heeft een duidelijke visie op Mobility as a Service. Wij geloven in de grote voordelen van samen delen. Absolute voorwaarde hiervoor: kwaliteit, gebruiksgemak en eenvoudige aansluiting op bestaande systemen.

De fietsen van ConnectBike zijn daarom uitgerust met een “MaaS-neutrale” deeltechnologie. Deze zelf ontwikkelde technologie maakt het voor onze (potentiële) partners mogelijk om zonder ingrijpende IT-ontwikkeling en hoge kosten de E-bikes van ConnectBike onderdeel te maken van een gebruiksvriendelijk deelsysteem.

Aanbieders van openbaar vervoer, leasemaatschappijen, MaaS providers, verhuurbedrijven en alle andere belanghebbenden kunnen hiermee zonder tijdrovende processen hun diensten optimaliseren.

Op zoek naar een geschikte mobiliteitsoplossing?

Meld u aan voor de nieuwsbrief


[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

Kantooradres: Regulierenring 9, 3981 LA Bunnik
Telefoon algemeen: 085 047 1806
Telefoon service: 085 047 9895