Is dit het einde van de bezorgscooter?

7 november 2023

Home » Deliver-e bike » Is dit het einde van de bezorgscooter?

In het kort:

  • Vanaf 8 december rijden scooters, auto’s en (bestel)bussen op 80% van de wegen in Amsterdam maximaal 30 km/u.

  • De stad positioneert zich als voorloper in duurzame stadsontwikkeling, in de hoop andere steden te inspireren.

  • De regelgeving heeft gevolgen voor bezorgbedrijven, waaronder vertragingen en efficiencykosten, maar opent ook de deur voor innovatie met een focus op elektrische fietsen.

Scooters, auto’s en (bestel)bussen: maximaal 30 km per uur in Amsterdam.

Amsterdam staat bekend om zijn grachten, de historische architectuur en het bruisende straatleven. Maar de stad heeft de afgelopen jaren ook te maken gehad met een groeiende uitdaging: verkeerscongestie en de behoefte aan duurzame mobiliteit. Als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om de levenskwaliteit te verbeteren, heeft Amsterdam een drastische stap gezet door een nieuwe snelheidsbeperking van 30 km/u in te voeren voor scooters, auto’s en (bestel)bussen. Op dit moment merken Amsterdammers er nauwelijks iets van, maar achter de schermen wordt er ijverig gewerkt om op vrijdagochtend 8 december de nieuwe snelheidslimiet in werking te laten treden.

Maar wat betekent deze verandering nou precies voor de stad? En staat Amsterdam op het punt om een voorbeeld te stellen voor andere steden in Nederland?

Voordelen 30km/u regelgeving
Afbeelding: ConnectBike, 2024

Een belangrijke stap in duurzaamheid

Als het gaat om duurzaamheid en milieubewustzijn, loopt Amsterdam voorop. De nieuwe snelheidsbeperking is een verdere stap in die richting. Door het verlagen van de maximumsnelheid tot 30 km/u wordt niet alleen de verkeersveiligheid verbeterd, maar wordt ook de luchtkwaliteit bevorderd. Dit is een duidelijke boodschap: Amsterdam is vastbesloten om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en groene mobiliteit te omarmen.

Op enkele wegen blijft de maximumsnelheid gehandhaafd op 50 kilometer per uur of hoger. In deze gevallen vormt de hogere snelheidslimiet nog steeds een geschikte uitzondering, rekening houdend met het gebruik, de wegindeling en/of de omgeving. 

Over het algemeen geldt dat hoe verder je van het centrum van de stad verwijderd bent, hoe hoger de toegestane snelheid.

Veiligheid voorop

Een van de belangrijkste redenen achter deze snelheidsbeperking is de verhoogde veiligheid op de wegen van Amsterdam. Met lagere snelheden hebben bestuurders meer tijd om te reageren op onverwachte situaties en zijn ongevallen minder ernstig. Dit zal niet alleen het aantal verkeersongevallen verminderen, maar ook de gevolgen ervan verzachten, wat levens kan redden.

Minder lawaai, minder stress

Lagere snelheden resulteren ook in minder verkeerslawaai, wat de levenskwaliteit van de inwoners van Amsterdam aanzienlijk verbetert. Minder geluidshinder draagt bij aan een rustigere, meer ontspannen stedelijke omgeving en dit heeft op zijn beurt een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Duurzame mobiliteit stimuleren

De snelheidsbeperking van 30 km/u moedigt duurzame mobiliteitsoplossingen aan. Fietsers en voetgangers voelen zich veiliger op de weg, wat de fietscultuur van Amsterdam verder versterkt. Bovendien wordt het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker, omdat bussen zich nu aan dezelfde snelheidsregels moeten houden. Dit stimuleert de verschuiving naar schonere en efficiëntere vervoerswijzen.

Amsterdam als voorbeeld

Amsterdam heeft altijd een toonaangevende rol gespeeld als het gaat om stedelijke innovatie en duurzaamheid. Met deze nieuwe snelheidsbeperking plaatst de stad zich opnieuw aan de frontlinie van de steden die streven naar een betere toekomst. De maatregel kan andere steden inspireren om vergelijkbare initiatieven te overwegen en zo gezondere, veiligere en meer leefbare stedelijke gebieden te creëren.

Amsterdam is vastbesloten om haar reputatie als een progressieve en milieubewuste stad hoog te houden. Met de nieuwe snelheidsbeperking van 30 km/u zet de stad een belangrijke stap in de richting van een duurzame en veilige toekomst.

Kritische noot: de gevolgen voor weggebruikers

Hoewel Amsterdam een belangrijke stap in de richting van een duurzame en veilige toekomst zet, is niet iedereen blij met de nieuwe snelheidsbeperking. De invoering van een 30 km/u-regel in Amsterdam heeft diverse implicaties voor de bezorgindustrie, waaronder de fooddelivery- en pakketbezorgingsbedrijven. Hier zijn enkele van de belangrijkste gevolgen:

  • Vertragingen in bezorging: met lagere snelheidslimieten op de wegen kan de bezorging langer duren dan voorheen. Bezorgdiensten moeten rekening houden met deze vertragingen bij het plannen van routes en het inschatten van levertijden.

  • Efficiëntie en kosten: langere bezorgtijden kunnen leiden tot verhoogde arbeidskosten en brandstofverbruik. Bezorgbedrijven moeten hun operationele processen heroverwegen en mogelijk investeren in efficiëntere voertuigen, zoals elektrische fietsen, om de kosten te beheersen.

  • Verkeerscongestie: hoewel de snelheidsbeperking de verkeersveiligheid verbetert, kan het ook de verkeerscongestie verhogen, aangezien voertuigen langzamer bewegen. Dit kan vertragingen veroorzaken voor bezorgers, wat opnieuw gevolgen kan hebben voor levertijden en efficiëntie.

De elektrische fiets als oplossing

Kortom, de 30 km/u-regel in Amsterdam dwingt de sector van maaltijdbezorging om zich aan te passen aan een nieuwe verkeersomgeving met lagere snelheidslimieten. Terugkomend op de vraag: “Is dit dan het einde van de bezorgscooter?” Met de invoering van de 30 km/u-regel op 8 december 2023 wordt de stad gedwongen om afscheid te nemen van een iconisch vervoersmiddel dat decennia lang heeft gedomineerd. Dit kan uitdagingen met zich meebrengen, maar het biedt ook kansen voor innovatie en duurzaamheid binnen de maaltijdbezorging, met een focus op efficiëntere en milieuvriendelijkere bezorgmethoden, zoals elektrische fietsen. Elektrische fietsen bieden verschillende voordelen ten opzichte van scooters, vooral in stedelijke omgevingen. Enkele van deze voordelen zijn:

  • Kostenbesparing: Elektrische fietsen zijn veel goedkoper in gebruik dan scooters op brandstof. Ze vereisen alleen elektriciteit om op te laden, wat aanzienlijk goedkoper is dan benzine. Bovendien zijn de onderhoudskosten doorgaans lager.

  • Gezondheid en lichaamsbeweging: Fietsen is een vorm van lichaamsbeweging en draagt bij aan een actievere levensstijl. Het gebruik van een elektrische fiets moedigt mensen aan om meer te fietsen en kan de gezondheid bevorderen.

  • Geluidsarm: Elektrische fietsen zijn stil en veroorzaken geen geluidsoverlast. Dit draagt bij aan een rustigere en aangenamere stedelijke omgeving.

  • Mobiliteit en parkeerproblemen: Elektrische fietsen zijn vaak handiger om te parkeren dan scooters, omdat ze minder ruimte innemen. Ze kunnen gemakkelijker door verkeersopstoppingen en smalle straatjes manoeuvreren.

De 30 km/u-regel is een belangrijke stap in de richting van een veiligere, schonere en duurzamere stedelijke omgeving. Het zal naar verwachting een voorbeeld zijn voor andere steden in Nederland, maar ook daarbuiten, die soortgelijke maatregelen overwegen om de levenskwaliteit te verbeteren en duurzame mobiliteit te stimuleren.

Lees ook:

nl_NLNL

Zorgeloze mobiliteit? Ervaar het nu zelf.

Zorgeloze mobiliteit? Ervaar het nu zelf.

Probeer onze Deliver-E+ bezorgfiets.

Wij brengen onze elektrische bezorgfiets bij jou op locatie, zodat jij deze kunt testen. Ervaar hoe het is om zorgeloos te bezorgen.

Vraag hier jouw brochure aan.

Benieuwd naar onze Deliver-E+?
Test het zelf.

Wij brengen onze elektrische bezorgfiets bij jou op locatie, zodat jij deze kunt testen. Ervaar hoe het is om zorgeloos te bezorgen.