Kent uw organisatie bereikbaarheidsproblemen en kampen medewerkers met lange reistijden? Zijn duurzaamheid en vitaliteit thema’s binnen de organisatie? Wij helpen u het mobiliteitsbeleid te vernieuwen en zorgen er samen met u voor dat medewerkers de auto laten staan en de E-bike gebruiken voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten.

 

Inzichtelijk maken wat impact reisbewegingen is

Met de Mobiliteitsscan helpt Connectbike organisaties goede voornemens om te zetten in een concrete aanpak. De scan maakt inzichtelijk wat de impact is van de huidige reisbewegingen van uw organisatie en kijkt daarbij onder andere naar kosten, reistijden, vitaliteit en CO2-uitstoot. Gezamenlijk bespreken wij de gewenste mobiliteitsdoelen en de impact hiervan voor medewerkers en milieu. Zo heeft u vooraf een betrouwbare indicatie van de te verwachten besparingen op reis- en parkeerkosten, reistijd van de medewerkers en verzuim.

 

De mobiliteitsscan geeft u:

  • Overzicht huidige reisafstanden, reistijden, huidig gebruik verschillende vervoermiddelen (fiets/OV/auto) voor woon-werk verkeer van medewerkers.
  • Inzicht in de mogelijkheden voor gebruik van OV voor uw werklocatie.
  • De potentie voor gebruik van verschillende vervoermiddelen: fiets/OV/auto.
  • Kostenoverzicht huidige reisbewegingen en CO2-uitstoot.

 

Advies over realisatie mobiliteitsdoelen

Op basis van de gewenste mobiliteitsdoelen geeft ConnectBike advies over de realisatie. Na de scan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het starten van een fietsstimuleringsproject. Samen met u zorgen wij onder de medewerkers voor enthousiasme voor ander reisgedrag. Enthousiasme dat wordt omgezet in positieve ervaringen die uiteindelijk leiden tot duurzame gedragsverandering.

 

Investering
ConnectBike helpt werkgevers in het bereiken van een structurele gedragsverandering in vervoer. U kunt bij ons terecht voor advisering en organisatie van het project. De kosten van een mobiliteitsscan zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en locaties en bedragen minimaal €1.500 en maximaal €4.500 per organisatie.

Interesse in een mobiliteitsscan
van uw organisatie?