Recent Posts

Onze service

Service vormt het hart van onze organisatie. Ons team van fietstechnici staat steeds voor u klaar. Wij willen het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken.

 
 
 
 
 
 
 

Onze service omvat

Een vast bedrag per maand inclusief service en verzekering, geen verrassingen nadien.

Dit wordt verricht door de ConnectBike organisatie. Indien iets acuut niet goed werkt aan de bezorgfiets, kan er contact opgenomen worden middels:

 1. – In Nederland via de web portal (onderaan deze pagina) of via de telefoon: +31 (0)85 047 1806
 2. – In België via de web portal of via de telefoon: +31 (0)85 047 1806

Daarnaast zal maakt ConnectBike een afspraak met de klant dat tenminste 4 keer per jaar de fiets een service en onderhoud beurt krijgt. Voor deze service beurt hoeft de klant niets te doen, ConnectBike zal tijdig contact met de klant opnemen om deze service beurt in te plannen. De doelstelling van deze service beurt is:

 1. – Controleren of de fiets 100% naar behoren functioneert.
 2. – Voorkomen van slijtage door onderdelen te vervangen voordat deze kapot gaan en de rijder wellicht tijdens een rit met producten niet verder kan.
 3. – Zorg dragen voor optimale veiligheid.

Dit houdt in dat ConnectBike sowieso de volgende onderdelen per service beurt zal onderzoeken en – indien er met de fiets is omgegaan op een manier, waarvoor de fiets bedoeld is – zal vervangen:

 1. – Remblokjes
 2. – Binnen- en buitenbanden
 3. – Spaken en bijbehorende nippels
 4. – Spatborden
 5. – Standaard
 6. – Eventueel de belt, zadel, verlichting en de bel

De accu is een belangrijk onderdeel van de fiets en hier dient dan ook voorzichtig mee om gesprongen te worden. Het kan gebeuren dat de accucapaciteit daalt door verkeerd gebruik of opladen van de accu. Vandaar dat ConnectBike een aantal voorwaarden verbindt aan het eventueel vervangen van de accu:

 1. – De accucapaciteit mag niet dalen onder de 85% na 12 maanden en niet onder de 70% na 24 maanden. Is dit wel het geval, dan dient de accu vervangen te worden. Hiervoor dient ConnectBike eerst de accu te testen volgens de richtlijnen, zoals bijvoorbeeld het opladen van de accu bij kamertemperatuur. De testresultaten worden gedeeld met de klant en zijn leidend bij de beslissing of de accu vervangen wordt of niet.
 2. – Indien uit de test blijkt dat de accu niet opgeladen of gebruikt is volgens de richtlijnen, worden de handelings- en test kosten, te weten Euro 20, doorberekend.
 3. – Bij valschade dient de accu per direct vervangen te worden vanwege brandgevaar. In dit geval zijn de kosten voor eigen rekening.

Ten einde goed met de fiets en de accu om te gaan, graag de volgende tips:

 1. – Opladen: zorg dat de accu 100% vol is bij het begin van de rit;
 2. – Toekennen fiets: het is aan te bevelen dat de rijder zoveel mogelijk altijd met dezelfde fiets rijdt;
 3. – Bandenspanning: zorg dat deze niet boven de 3 bar komt;
 4. – Zitten op fiets: niet op de fiets zitten terwijl deze op de standaard staat;
 5. – Inklappen standaard: hierbij de fiets ongeveer 2 centimeter boven de grond tillen;
 6. – Remmen: zo gelijkmatig als de situatie het toelaat;
 7. – Rijden: zelf zo krachtig mogelijk meetrappen om de actieradius te vergroten;
 8. – Accu: binnen ’s huis opslaan en opladen;
 9. – Schoonmaken: regelmatig zodat de fiets goed blijft functioneren;
 10. – Issues: zo snel mogelijk doorgeven aan ConnectBike via het aanmeldformulier op de web portal van de website;
 11. – Fietssleuteltjes: zijn vaak kwetsbaar. Zorg er daarom voor dat je deze met zorg gebruikt en dat deze niet afbreekt.

Hiervoor is ConnectBike een partnership met de volgende organisaties aangegaan:

 1. – In Nederland met de ANWB, deze kan bereikt worden via de volgende telefoon: +31 (0) 88 269 28 88. Met de ANWB is afgesproken dat hun serviceteam binnen 60 minuten terplekke is, ongeacht de locatie van de fiets.
 2. – In België met Touring, afhankelijk van de locatie kan het Touring team ook binnen 60 minuten terplekke zijn. Hiervoor dient het volgende de telefoon gebruikt te worden: +32 (0)2 286 34 61. Gelieve het e-bike nummer door te geven en de locatie waar de herstelling dient te gebeuren.

De pechhulp is bedoeld om een eerste issue op te lossen. De pechhulp heeft geen reserveonderdelen bij zich en kan issues oplossen zoals het aandraaien van bouten moeren of schroeven die los zitten of het vervangen van een binnenband. Wanneer de pechhulp het issue niet kan oplossen dient er contact opgenomen te worden met ConnectBike (zie service en onderhoud).

In principe is alles aan de fiets gedekt door de verzekering van Allianz, echter de volgende situaties vallen niet onder deze dekking:

– Indien de fiets vies is tijdens onderhoud; de fiets dient er altijd netjes uit te zien en indien dit niet het geval is kan ConnectBike een boete van Euro 15 uitschrijven;

– Indien de fiets beschadigd is zoals krasjes, putjes of deukjes, die het gebruik van de fiets belemmeren;

 1. – Indien met de fiets wordt doorgereden ingeval dat duidelijke slijtage of schade is opgetreden;
 2. – Indien de fiets gebruikt wordt voor het vervoeren van personen;
 3. – Indien de fiets te zwaar is beladen (gewicht voor 20 kg en achter 40 kg);
 4. – Indien het gedrag van de rijder zelf tot schade leidt, zowel aan de fiets of aan derden;
 5. – Indien de fiets eventueel niet gebruikt kan worden, dit tot inkomstenderving leidt.

Het kan altijd gebeuren dat er schade ontstaat aan de bezorgfiets in het verkeer. In dat geval dient de rijder een schadeformulier in te vullen, gezamenlijk met de derden partij. Hiervoor kan het Europese schadeformulier gedownload worden van de ConnectBike site <URL>. In zo’n geval is het eigen risico van de rijder altijd <bedrag>.

 

Het kan ook gebeuren dat de fiets is gestolen. In dat geval dient er aangifte gedaan te worden bij de politie. Vervolgens zal het aangifteformulier inclusief de 2 sleutels aangetekend per post opgestuurd worden naar ConnectBike: Regulierenring 9, 3981 LA Bunnik. Indien na 1 week de aangifte niet of niet volledig binnen is bij ConnectBike, wordt de volledige boekwaarde van fiets op dat moment plus een boete van Euro 150 in rekening gebracht.

Indien 1 sleutel is gebroken of gestolen, dient dit via het service formulier via de web portal op de ConnectBike site gemeld te worden. Hiervoor zal Euro 15 voor handlings- en administratieve kosten in rekening worden gebracht.

Service aanvraag

Via dit formulier kunnen klanten van ConnectBike een service aanvraag indienen.

Deliver-E aanvraag