Privacy Verklaring.

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke informatie en wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens uitsluitend om je een betere rijervaring te bieden. Hier leggen wij precies uit welke gegevens wij gebruiken, hoe wij deze gebruiken en hoe wij je gegevens voor jouw veiligheid beschermen.

Jouw (persoonlijke)gegevens verzameld via  

 • Websitegebruik (Cookies)
 • Aanvraagformulieren
 • E-mails
 • Brieven
 • Telefoongesprekken
 • ConnectBike app
 • Social media (zoals Facebook, Instagram, LinkedIn)

zijn verkregen doordat jij ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven of omdat er een wettelijke grondslag is om (jouw) gegevens te registreren.

Waarvoor gebruikt ConnectBike uw persoonsgegevens?

 • Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld bij afnemen van onze producten en abonnementen).
 • Om te kunnen reageren op jouw vraag, suggestie, klacht.
 • Wanneer je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.
 • Wanneer je akkoord hebt gegeven met de gebruiksvoorwaarden van bepaalde producten, diensten, acties, enquêtes of een prijsvraag.
 • Wanneer je akkoord hebt gegeven voor het versturen van gepersonaliseerde en gerichte marketinguitingen via de ConnectBike App

 

Welke gegevens registreren wij?

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Respondentnummer
 • Klantnummer, kaartnummer, formuliernummer
 • Soort abonnement/product, ingangsdatum, wervingskanaal, duplicaathistorie.
 • Klachtgegevens, restitutie.
 • Transactiegegevens fietsgebruik, waaronder check-in en check-out gegevens
 • Gegevens m.b.t. lopende/verrichte transacties en additionele gegevens als navigatiegegevens, opgevraagde publicaties/brochures
 • Gegevens uit rechtstreeks contact
 • Financiële gegevens, bank/giro rekeningnummer, betaalwijze, verrichte betalingen
 • Contactgegevens werkgever (als u een abonnement heeft via uw werkgever)
 • Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de ConnectBike App

 

Wanneer gebruikt ConnectBike jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om een relatie met jou tot stand te brengen en te onderhouden. Dit doen wij op verschillende manieren:

 • Als je een account hebt aangemaakt en om je toegang te kunnen geven tot onze diensten.
 • Als je een abonnement hebt aangeschaft en om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst.
 • Om jouw vragen, suggesties, klachten en restitutieverzoeken zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en/of af te handelen.
 • Om je over nieuwe producten en diensten van ConnectBike te kunnen informeren.
 • Om commerciële aanbiedingen te kunnen doen.
 • Voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van algemene strategie.
 • Voor de gebruikelijke financiële activiteiten bij de verkoop van producten/diensten (factureren, innen, crediteren, vordering via derden, intern beheer).
 • Bij gegevensverwerking voor directe marketingdoeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen activiteiten van ConnectBike (eventueel met samenwerkende partners voor gezamenlijke aanbiedingen) met (ex-)gebruikers van het ConnectBike systeem en respondenten. Hieronder wordt mede verstaan het vaststellen van transacties en interesses rechtstreeks verkregen van (ex-)gebruikers van het ConnectBike systeem en respondenten.
 • Voor het onderhouden van contacten met debiteuren en het verwerken van gegevens van (ex)gebruikers van het ConnectBike systeem om te kunnen communiceren in het kader van de werking van en het doen van uitkeringen bij een loyaliteitsprogramma.
 • Bij de behandeling van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; uitvoering of toepassing van andere wetten.
 • Bij het uitvoeren van debiteurencontrole ten behoeve van opdrachtverwerking en verkoopondersteuning.
 • Bij verantwoorde uitoefening van bedrijfsdoelstellingen van ConnectBike.

 

Wil jij jouw gegevens inzien? Dat kan.

Als je wil weten welke gegevens wij van jou verwerken, kan je altijd een overzicht opvragen. Op dit overzicht zie jij welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarvoor we deze gebruiken en de bewaartermijn. Je kan het overzicht van jouw verwerkte persoonsgegevens opvragen door het schriftelijk indienen van een verzoek hiertoe.*

Gegevens wijzigen of aanvullen

Mocht er blijken dat de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken niet correct zijn, laat het ons weten. Je kunt een schriftelijk verzoek tot rectificatie indienen, waarbij je ons laat weten welke gegevens onjuist zijn.*

Jouw persoonsgegevens verwijderen

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om jouw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Je kan het recht op vergetelheid aan ons kenbaar maken via een schriftelijk verzoek daartoe. Houd er wel rekening mee dat wij onze producten en diensten niet langer aan je kunnen leveren. *

Het aantekenen van verzet tegen verwerking van jouw gegevens

Het kan zijn dat je door, bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, liever niet wil dat wij jouw gegevens (verder) verwerken. Dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Je kan dit doen via een schriftelijk verzoek. Na beoordeling laten wij jou weten of en in hoeverre wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.*

Verwerking van jouw persoonsgegevens tijdig stopzetten

Wanneer je de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdig wil onderbreken (stilzetten) dan kunt je dit aangeven via een schriftelijk verzoek. Daarbij vragen wij je te onderbouwen waarom je de verwerking tijdelijk wilt staken.*

Het overdragen van jouw gegevens

Wanneer je jouw gegevens wil overdragen, ook wel dataportabiliteit genoemd, kan je van ons een kopie ontvangen met de gegevens die wij van je hebben. Deze gegevens kunnen wij ook voor je overdragen aan derden. Je kan dit aangeven door het indienen van een schriftelijk verzoek hiertoe.*

*Verificatie van jouw identiteit
Alle bovengenoemde aanpassingen en aanvragen kan jij ten alle tijden indienen. Wij moeten er alleen wel zeker van zijn dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Om dit te controleren, verzoeken wij je altijd om een kopie van jouw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Let er daarbij op dat je jouw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Je ontvangt een reactie op jouw verzoek ter inzage binnen 20 werkdagen.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Om uitvoering te geven aan onze dienstenverlening en overige activiteiten maken wij gebruik van derden. Je kan denken aan ICT-bedrijven, externe Klantenservice, marketingdiensten (apps), klanttevredenheidsonderzoeken, samenwerking met verzekeringsmaatschappijen bij schade, toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, incassobureau, analysediensten m.b.t. het gebruik van onze websites (Google Analytics). Wanneer externe organisaties persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons, dan hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de verwerking, de doeleinden, beveiliging enz. Deze afspraken liggen vast in een verwerkersovereenkomst.

Je kan contact met ons opnemen m.b.t persoonsgegevens wanneer je:

 • Vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens;
 • Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het privacy beleid van ConnectBike.

Als je van mening bent dat wij onjuist handelen naar aanleiding van jouw opmerking of klacht, dan kunt je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wet en Regelgeving

Wij dienen te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Zo verwerken wij Persoonsgegevens (zoals jouw NAW-gegevens of transactiegegevens). De Grondslag die hiervoor wordt gebruikt is: uitvoering geven aan een wettelijke verplichting. Je kan hierbij denken aan belastingwetgeving. Ook vanuit Politie, Justitie (opsporingsinstanties) kunnen gegevens gevorderd worden. Wij zijn wettelijk verplicht aan deze verzoeken mee te werken.

Wij proberen de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte te laten plaatsvinden. Dit lukt niet altijd. Zo wordt er gebruik gemaakt van Facebook, Google en WhatsApp. Wanneer er toch gegevens worden gedeeld met organisaties buiten de EU, dan bevindt deze organisatie zich in een land dat voldoende veilig is. De Europese Commissie heeft hiervoor een lijst opgesteld. Wanneer wij persoonsgegevens door anderen laten verwerken, u kunt denken aan ICT-bedrijven en (externe)Klantenservice, dan zijn er over de verwerking van persoonsgegevens nadrukkelijk nadere afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten.

De bewaartermijnen van sommige gegevens zijn wettelijk vastgesteld. Als dit aan de orde is dan worden deze gegevens gedurende deze termijn bewaard.

Wij conformeren ons te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

nl_NLNL

Zorgeloze mobiliteit? Ervaar het nu zelf.

Zorgeloze mobiliteit? Ervaar het nu zelf.

Probeer onze Deliver-E+ bezorgfiets.

Wij brengen onze elektrische bezorgfiets bij jou op locatie, zodat jij deze kunt testen. Ervaar hoe het is om zorgeloos te bezorgen.

Vraag hier jouw brochure aan.

Benieuwd naar onze Deliver-E+?
Test het zelf.

Wij brengen onze elektrische bezorgfiets bij jou op locatie, zodat jij deze kunt testen. Ervaar hoe het is om zorgeloos te bezorgen.